Хүний нөөцийн албаны танилцуулга

Тасгийн зорилго 

Хүний нөөцийн алба нь төвийн ажилтан, албан хаагч нарыг стандартанд заагдсан орон тоогоор, хөдөлмөрийн аюулгүй, цэвэр орчинд ажиллах, тэдний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, ур чадвар, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, сэтгэлзүйн болон эрүүл мэндийн нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгыг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагааг ил тод зохион байгуулна. 

 

Хүний нөөцийн албаны дарга П.Отгонгэрэл /АУ-ны магистр/
Утас: 70141406
Имайл хаяг: otgongerel_md@yahoo.com

 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Болор 
Утас: 362676-27024
Имайл хаяг: bolrushka_76@yahoo.com

 

 

Хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн Л.Баасанжаргал 
Утас: 362676-27024
Имайл хаяг: jagaa_hr@ehemut.mn

 

 

Сэтгэлзүйч Э.Дэжид /Сэтгэл судлалын ухааны магистр/
Утас: 362676-27027
Имайл: enkhbatdejid@gmail.com

 

 

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан Н.Эрдэнэчимэг

Имайл: chimeg_359@yahoo.com

 

 

Бичиг хэргийн ажилтан С.Норовсүрэн
Утас: 362676-27039
Имайл: ehemut_mongolia@yahoo.com

 

Үйл ажиллагаа:

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөр, хууль, журам, тушаал, бусад шийдвэрийн хэрэгжилтийг байгууллагын түвшинд зохион байгуулах, байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тооцож, төлөвлөх, төлөвлөгөө гарган хангалт, хуваарилалт, байршуулалт хийх, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтын төслийг боловсруулах, ажил үүргийн хуваарилалт, байршуулалт хийх, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтын төслийг боловсруулах, ажил үүргийн хуваарилалтанд үнэлгээ хийх, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.
Байгууллагын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургах, чадавхижуулах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, багц цагийн баталгаажуулалт хийх, ажилтнуудын хувийн хэрэг, мэдээний санг хөтлөх, тогтмол баяжилт хийх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс гадна байгууллагын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэж, албан хаагчидтай холбоотой шийдвэр гаргахад удирдлагад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Хүний нөөцийн төлөвлөлт, сургалт, судалгаа, шилжилт хөдөлгөөн
 • Нийгмийн баталгааг хангах, нийгмийн халамж
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
 • Сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээ
 • Эрүүл мэндийн нийгмийн сургалт, сурталчилгаа

Ололт амжилт:

 • 2012 он – Хүний нөөцийн нэгдсэн мэдээллийн систем /Interactive Human resource management system программ/
 • 2012 он – Magic finger program
 • 2012 он – Ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийн нийгмийн халамжийн хөтөлбөр
 • 2012 он – Ажилчид болон үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх сэтгэлзүйн тусламж үйлчилгээ
 • 2013 он – Volunteer /Эмнэлгийн алиалагчийн хөтөлбөр/
 • 2014 он – Ажилд горилогчийн анкетыг цахимаар авах
 • 2014 он – Ажлын байрны стресс, ажлаас халшрах хам шинж бууруулах хөтөлбөр
 • 2014 он – Хөдөлмөрийн нөхцлийн шинжилгээ
 • 2016 он - Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын судалгаа, ажилчдын эрүүл мэндийн судалгаа
 • 2016 он – Байгууллагын шилдэг хамт олон
 • 2017 он – Ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг цахимаар авах

Бидэнтэй Харилцах

 • Хаяг: ЭХЭМҮТ - Хувьсгалчдын гудамж, Баянгол дүүрэг,
  16060 Улаанбаатар, Монгол улс
 • Утас: 362205 Захиргаа: 27011
 • Факс: + (976)-11-362633
 • Лавлагаа, дотуур холбоотой холбогдох утас: 362676